Zoek Alle vacatures

Wateroverlast door klimaatverandering vereist integrale aanpak

Door: REEF geeft raad / 13 juni 2019 / Bouw en infra

Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Wateroverlast op straat is daardoor een steeds groter wordend probleem. Waterafvoeren hebben steeds meer moeite met het verwerken van grote hoeveelheden water. Waar ligt de kern van dit probleem? En wie is hier verantwoordelijk voor: inwoners of de overheid?
lees meer...

Het nieuwe HRM: anders organiseren, verandering van binnenuit

Door: REEF geeft raad / 07 juni 2019 / Personeel en organisatie

Vitaliteit, medewerkers aan zet en de rol van technologie. Enkele thema’s die de HR-agenda domineren. . Hoe geeft u als HR-professional sturing aan organisatie- en cultuurverandering met aandacht voor innovatie en eigenaarschap? 4 sprekers van gemeente Waalwijk namen de deelnemers mee in het ontwikkelen van de organisatie, de HR-strategie en de belangrijkste uitdagingen van nu en die voor de toekomst. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn het goede gesprek, de rol van technologie, burn-out- en stresspreventie en werkgeluk.
lees meer...

De Omgevingswet en bevoegd gezag voor vergunningen

Door: REEF geeft raad / 19 maart 2019 / VTH

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat beslist over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er is altijd maar één bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning. Maar wie gaat nu precies waar over? Welke procedure geldt?
lees meer...

De Omgevingswet en bevoegd gezag voor vergunningen

Door: REEF geeft raad / 19 maart 2019 / HSE

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat beslist over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er is altijd maar één bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning. Maar wie gaat nu precies waar over? Welke procedure geldt?
lees meer...

Wat betekenen de nieuwe plannen rondom inburgering voor gemeenten?

Door: REEF geeft raad / 13 maart 2019 / Sociaal en juridisch

In januari 2021 komt er een nieuwe wet om het inburgeringsstelsel te verbeteren. Gemeenten krijgen daarin weer nadrukkelijk een regierol. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft een veranderopgave opgesteld. Wat zijn de verwachtingen over hoe het nieuwe stelsel eruit gaat zien? Welke rol heeft de gemeente en wat betekent regie? 
lees meer...

zichtbaar: 1 t/m 5 van de 156
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.