Zoek Alle vacatures

ambtenarenrecht: hoofdstuk 3 CAR-UWO

Door: REEF geeft raad / 08 juli 2015 / Sociaal en juridisch

Het zal u niet ontgaan zijn dat per 1 januari 2016 hoofdstuk 3 van de CAR-UWO gaat veranderen. In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2013-2015 hebben partijen in het LOGA afspraken gemaakt over een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk in de CAR.
lees meer...

Hoe zorgt u dat úw kennis ook binnen uw organisatie blijft?

Door: REEF geeft raad / 26 juni 2015 / Research and development

Bedrijven met een hoge kennisgraad houden graag de kennis binnenboord. Soms is deze zo innovatief, kostenbesparend of ‘game-changing’ dat u deze kennis wilt beschermen. Veel van uw werknemers zullen een concurrentiebeding en/of relatiebeding hebben. Per 1 januari jongstleden is het concurrentiebeding in de wet aangepast. Wellicht heeft u hier wel van gehoord, maar heeft u ook uw arbeidsovereenkomsten aangepast?
lees meer...

Effectief handhaven, permanente bewoning recreatiewoningen

Door: REEF geeft raad / 31 mei 2015

Ieder handhavingstraject bestaat in feite uit twee momenten: de controle fase en het handhavend optreden. Bestuurlijk handhaven is altijd te plaatsen binnen eenzelfde structuur van aanpak. In deze bijdrage bespreken we de stappen die een gemeente kan doorlopen voor een succesvol en resultaatgericht handhavingstraject. Aangezien de vakantieperiode weer voor de deur staat zullen we als voorbeeld het handhavingstraject tegen permanente bewoning van recreatiewoningen gebruiken.
lees meer...

Exploitatievergunning Horecabedrijf

Door: REEF geeft raad / 16 mei 2015

Veel gemeenten hanteren geen exploitatievergunning voor het horecabedrijf, of hebben deze afgeschaft in het kader van de deregulering. Voor gemeenten is het belangrijk om goed te bezien of de exploitatievergunning horecabedrijf ook daadwerkelijk noodzakelijk is. Gemeenten hanteren deze vergunning vaak om twee redenen: 1) om overlast van horeca tegen te gaan of, 2) in het kader van de droge horeca (die niet onder de drank & horecawetgeving vallen), als aanknopingspunt om de Bibob-toets te kunnen uitvoeren.
lees meer...

Gastouder & huurovereenkomst: uitoefening beroep aan huis

Door: REEF geeft raad / 12 mei 2015

In de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder is opgenomen dat de woonruimte uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van huurder en leden van zijn gezin. Met toestemming van verhuurder is het huurder toegestaan om een bedrijf of nering uit te oefenen.
lees meer...

zichtbaar: 11 t/m 15 van de 98
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.