Zoek Alle vacatures

Woonbegeleidingsovereenkomst en huurovereenkomst: welke prevaleert?

Door: REEF geeft raad / 12 mei 2015

Wanneer een huurder van een woningcorporatie tevens begeleiding ontvangt om zelfstandig te kunnen wonen kunnen de woonbegeleidingsovereenkomst en huurovereenkomst aan elkaar gekoppeld worden. De kantonrechter heeft in januari hier een uitspraak over gedaan.
lees meer...

Ontbinding huurovereenkomst bij einde studie

Door: REEF geeft raad / 12 mei 2015

Sinds 1991 huurt een studerende bij een woningcorporatie. De huurder is in 1998 afgestudeerd, maar is thans nog altijd bewoner van het gehuurde. De woningcorporatie is inmiddels gefuseerd en heeft in 2012 de huurder één jaar de tijd gegeven om een andere woning te vinden daar hij geen student meer is. De huurder heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan en heeft vervolgens op nieuwe correspondentie niet meer gereageerd. Kun je een huurder uit een studentenwoning zetten indien deze niet meer studeert?
lees meer...

Huisdieren: wat mag een verhuurder verbieden?

Door: REEF geeft raad / 12 mei 2015

Huisdieren mogen in een woning geen overlast bezorgen, dit kan opgenomen worden in de algemene huurvoorwaarden. In de zaak die in maart van dit jaar bij de rechtbank speelde heeft een huurder een pony in de schuur staan waar dit dier ’s nachts slaapt. Overdag is de pony op een weide te vinden, vlakbij het huis. 
lees meer...

Nieuwe ketenregeling

Door: REEF geeft raad / 12 mei 2015

Per 1 juli aanstaande wordt de nieuwe ketenregeling van kracht. Deze regeling is bij velen bekend en zorgt voor een beperking van de maximale duur waarin tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten mogen worden. U kunt tot 1 juli nog actie ondernemen om ook ná 1 juli nog te profiteren van de huidige maximale duur van 36 maanden. In deze nieuwsbrief leest u kort een herhaling van de nieuwe ketenregeling, vervolgens de stappen die u kunt nemen om gebruik te maken van het overgangsrecht. 
lees meer...

Inspiratie aan de keukentafel

Door: REEF geeft raad / 12 mei 2015 / Sociaal en juridisch

Janneke van den Boogaard en Ingeborg Tros leidden de discussie tijdens de intervisiebijeenkomst met projectspecialisten van REEF recht over de Wmo. Thema's waren: zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, afbakening van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en hoe je iemand beweegt tot een verandering uit eigen kracht of door het inzetten van het eigen netwerk.
lees meer...

zichtbaar: 16 t/m 20 van de 98
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.